Docházkový systém

CHYTRÁ BUDOVA

Komplexní podnikové řešení

Chtějte komplexní podnikové řešení. Ušetřete čas a náklady. Sestavte si evidenční sytém přesně podle svých požadavků, který poběží na Vašem serveru.
Možný je též pronájem virtuálního serveru na platformě Microsoft Azure. Ušetříte nejen za hardware, ale i za IT specialistu, pravidelné zálohování a upgrady aplikace.

Rychlé zpracování docházky lidí včetně automatické přípravy dat pro mzdové SW. Online verze pro malé provozy.

 

Evidenční systém přímo na míru 

 • přehledné rozdělení osob podle středisek, pracovišť a pracovních jednotek
 • nastavení vlastních složek a kont pracovních dob podle interních předpisů
 • hlídání odpočinku mezi směnami
 • příplatky, přesčasy, stravenky a benefity
 • plánování směn a pohotovostí
 • rozúčtování na nákladová střediska
 • importy personálních dat, LDAP

 

CHYTRÁ BUDOVA

VLASTNOSTI DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Uživatelské licence
Nastavení přístupu přes aplikaci nebo přes web, přihlašování dle network domény, automatické odhlašování po nečinnosti, možnost přebírání uživatelů z active directory, nastavení práv uživatelů (vidět či editovat pouze vybrané osoby a jejich vybrané údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)

Základní personalistika
Vedení volitelného množství údajů a dělení zaměstnanců či dalších osob podle jejich pozice, pracovního zařazení a poměru (HPP, DPČ, DPP, Brigády), ukládání osobních dokumentů

Evidence školení
Možnost podrobné evidence vzdělávání zaměstnanců dle pracovního zařazení, definice různých typů školení (povinná, vyžadovaná, periodická, nepovinná), přiřazení sad školení podle aktuální pozice zaměstnance, upozorňování na propadlá a končící školení

Automatický export docházky do mzdových softwarů
Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a další definovatelné činnosti podle vnitřních potřeb organizace

Činnosti zaměstnanců
Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a k dalším definovatelným činnostem podle potřeb organizace

Individuální nastavení a vyhodnocení docházky
Nastavení pracovní doby pro skupiny i jednotlivé pracovníky (kalendáře, modely, mzdové složky) podle pracovního zařazení, přesun pracovníka na jinou pozici a přepočet docházky v průběhu měsíce

Hodinová mzda a odměny
Automatický přepočet hodinové odpracované doby na peníze, zadávání měsíčních individuálních odměn vedoucím včetně exportu těchto hodnot do mzdového softwaru

Přesčasy
Sledování počtu hodin zákonných přesčasů včetně odsouhlasení navýšení hodin, automatické upozorňování vedoucího na blížící se vyčerpání stanoveného limitu

Časová období
Měsíční, týdenní, roční nebo periodový výpočet docházky s definicí délky periody, např. 4 týdny

Zůstatky a čerpání složek
Možnost ručního zadávání nebo importů ročních nároků na dovolené, sick days, sledování průběžného čerpání a zůstatků těchto složek

Upozorňování na chyby
Grafické upozornění uživatele na nedodržení povinných parametrů směn (pozdní příchody a odchody, nedodržení pracovního fondu), blokace uzávěrky při nesplněném fondu

Pracovní cesty a výkazy práce
Vedení času stráveného na tuzemských pracovních cestách, možnost ručního vyplnění výkazů pracovníkem včetně možnosti zapsání záznamu odvedené pracovní činnosti, výpočet náhrad za počet hodin strávených na cestě včetně stanovení koeficientu krácení

Převody a čerpání složek
Např. saldo, náhradní volno mezi měsíci, nastavení vyrovnávacího období

Vyhodnocení a uzávěrky
Dvoustupňové schvalování a uzávěrka pracovní doby, dodatečné schválení nepřítomností (lékař), přehledy a tiskové sestavy za vybraná střediska, pracoviště, exporty dat do XLS a jiných formátů

Grafy
Vizuální podoba pro sledování různých trendů mzdových složek za vybraná období (nemocnost, čerpání dovolených)

Mobilní docházka
Evidence docházky v terénu pomocí mobilní aplikace, GPS lokalizace, zobrazení pozice pracovníka při registraci docházky v Google Maps

Žádosti a schvalování akcí
Workflow kde podřízení mohou pomocí webového klienta vytvářet vlastní žádosti nepřítomností a dalších akcí a odesílat ke schválení nadřízenému, E-mailová notifikaci procesu žádostí a schvalování, schválené akce jsou automaticky ukládány do měsíční docházky

Podpora PPV (pracovně právních vztahů)
Nastavení více pracovně právních vztahů, umožňuje zadat k jedné osobě více PPV, každý může být omezen platností a mít nastaveného jiného nadřízeného, uživatel se při přihlášení do docházky přepne do příslušného PPV, k jednotlivým PPV lze nezávisle nastavit vlastní docházkové předpisy, podle kterých je počítána docházka a plánována nepřítomnost, data z docházkových snímačů (průchody) jsou vyhodnocovány pouze v hlavním kmenovém pracovním poměru, v dalších PPV lze nastavit automatické výpočty podle kalendáře a zadávat či plánovat nepřítomnosti

Mzdy
Možnost využití více formátů zakázkových exportních modulů pro různé mzdové softwary

Zakázkové přehledy
Pokud je třeba zobrazit specifická data pro potřeby vedoucích pracovníků či mzdových účetních lze jednoduchým způsobem přidávat do softwaru zakázkové přehledy dat podle definice zákazníka, přehledy lze zobrazovat podle práv uživatelů a data exportovat do xls formátů

Výhody systému

 • uživatelské licence přes aplikaci nebo web, nastavení práv uživatelů
 • vedení volitelného množství údajů a dělení zaměstnanců či dalších osob dle pracovního zařazení a poměrů
 • evidence vzdělávání zaměstnanců dle různých typů školení
 • vedení lékařské prohlídky, výdej pomůcek, příspěvky, export docházky do mzdových softwarů
 • vedení činností zaměstnanců
 • nastavení pracovní doby pro skupiny i jednotlivce
 • hodinová mzda a odměny
 • sledování přesčasů
 • výpočet docházky
 • vedení pracovních cest a výkazu práce
 • převody a čerpání složek – náhradní volno
 • uzávěrka a vyhodnocení pracovní doby
 • grafické provedení mzdových složek a jejich sledování
 • evidence docházky pomocí aplikace – GPS lokalizace, Google Maps
 • žádosti a schvalování – nepřítomnost a další vlastní žádosti
 • podpora pracovně právních vztahů
 • mzdy
 • zakázkové přehledy pro specifická data vedoucích pracovníků a majitelů firem

 

CHYTRÁ BUDOVA

MOBILNÍ EVIDENCE DOCHÁZKY

Mobilní varianta docházkového systému je určena firmám, které zaměstnávají pracovníky převážně v terénu. Uplatnění nalezne také tam, kde chce firma poskytnout zaměstnancům informace o jejich docházce a přítomných osobách na pracovišti na jejich mobilních telefonech nebo jim umožnit vzdáleně ovládat firemní či jakékoliv další elektronické zařízení.
Pro mobilní evidenci docházky nepotřebujete žádný docházkový terminál, což většinou znamená vyšší pořizovací náklady na docházkový systém. Terminál zde nahrazuje v plném rozsahu jakýkoliv chytrý telefon s Android, iOS nebo Windows systémem.

Evidence docházky přes mobilní telefon nebo PC
Zaměstnanci si přes mobil mohou evidovat např. začátek práce, příjezd k zákazníkovi, odjezd od zákazníka, příjezd na centrálu. Každý záznam obsahuje GPS souřadnici, čímž je umožněna kontrola místa pořízení záznamu. Docházkový systém lze také jednoduše obsluhovat přes webového klienta.

Snadné a intuitivní ovládání aplikace
Zadávání dat je opravdu rychlé, jednoduché a intuitivní. Výstupy jsou přehledné a ihned k dispozici vedoucím pracovníkům. Zaměstnanec si stáhne do mobilního telefonu aplikaci, kde může v přehledném rozhraní využívat standardní funkce docházky.

Export dat do Excelu, PDF a dalších formátů
Mobilní řešení evidence docházky zahrnuje i webového klienta, který spolupracuje se mzdovými a personálními systémy. Z těchto systémů je schopen přijímat informace o zaměstnancích a odesílat jim údaje o zpracované docházce. Všechny výstupní sestavy lze ukládat v nejčastěji používaných formátech (.pdf, .xls, .rtf a .csv).

Evidence příchodů a odchodů odkudkoliv
Zaměstnanci si přes mobil mohou evidovat např. začátek práce, příjezd k zákazníkovi, odjezd od zákazníka, příjezd na centrálu a to kdekoliv, kde mají připojení na internet. Každý záznam obsahuje GPS souřadnici, čímž je umožněna kontrola místa, kde byl záznam pořízen.

Možnost automatické synchronizace se mzdovým SW
Mobilní docházkový systém lze automaticky synchronizovat s ostatními firemními software. Systém umožňuje automatické propojení například se mzdovým nebo personálním systémem.

Vzdálené ovládání zařízení z mobilního telefonu
Z mobilního telefonu budete mít možnost jednoduše a rychle otevřít například vstupní dveře na druhém konci areálu firmy nebo třeba vjezdovou bránu zahraniční pobočky. S mobilní aplikací doplněnou o zařízení eXpander tak můžete odkudkoliv ovládat, cokoliv budete potřebovat.

Mobilní klient

 • mobilní evidence docházky
 • GPS lokalizace záznamů s propojením Google Maps
 • evidence začátku a konce pracovní doby
 • evidence pracovních a služebních cest
 • výpočet cestovních náhrad
 • zobrazení aktuálního měsíčního výkazu docházky
 • rozlišení pracovních činností
 • evidence čísla zakázky k jednotlivým záznamům
 • sledování přítomných osob na pracovišti
 • vzdálené ovládání vybraných zařízení
 • verze aplikace CLOUD a SERVER
 • mobilní klient včetně webového klienta

 

CHYTRÁ BUDOVA

TABLETOVÉ ŘEŠENÍ DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Evidence docházky na tabletu je vhodná pro společnosti s jednoduchým provozem, které hledají úsporné řešení elektronické evidence pracovní doby svých zaměstnanců. Pomocí tabletové aplikace proměníte obyčejný tablet v plně funkční docházkový terminál.
Aplikace ve spojení s tabletem funguje jako docházkový terminál pro evidenci docházky všech zaměstnanců. Jednotlivá přerušení pracovní doby lze zadávat jako na běžném docházkovém terminálu. Aplikaci velmi snadno nainstalujete, pouze se přihlásíte a můžete ji ihned začít používat. Tabletová aplikace je určena k hromadné evidenci docházky zaměstnanců na tabletu s OS Android 4.0 a vyšší. Uživatelé se na tabletu identifikují pomocí vstupního kódu nebo kartou (identifikace kartou pouze na tabletu s NFC technologií). Aplikaci lze jednoduše přizpůsobit vlastním požadavkům, a to na běžném PC přes webovou aplikaci.

Bezdrátové řešení docházkového terminálu
Aplikace docházka využívá dostupné moderní technologie ve vašem tabletu. Tabletové terminály jsou mobilní, můžete je tedy přenášet. Používat je můžete na wifi či připojením mobilních dat.

Identifikace vstupním kódem nebo kartou
Uživatelé se na tabletu identifikují pomocí vstupního kódu nebo NFC kartou. Identifikace kartou je možná pouze na tabletu s NFC technologií.

Volitelná pracovní plocha
V rámci tabletové aplikace si uživatel může určit výskyt a umístění jednotlivých tlačítek na displeji. Lze zvolit i jazyk tlačítek (česky, slovensky, anglicky).

GPS lokalizace záznamu
V tabletové aplikaci lze nastavit GPS lokalizace záznamů s propojením na Google Maps. Lze tak u konkrétní osoby v osobním výkaze ověřit, kde byl určitý záznam pořízen (využijete v případě, že nemáte tablet trvale umístěn například u vchodových dveří).

Práce s docházkou přes webový prohlížeč
Vše vidíte v reálném čase na svém PC, a to odkudkoliv přes běžný webový prohlížeč. Statistiky a záznamy máte dostupné online za posledních 24 měsíců (odpracované hodiny za den, měsíc, rok atd.).

Záznamy přerušení pracovní doby tabletem
Pokud nechcete investovat do docházkového terminálu, postačí Vám tabletová aplikace, která ve spojení se systémem funguje jako docházkový terminál, na kterém zaměstnanci zadávají jednotlivá přerušení pracovní doby.

Online aplikace

 • evidence docházky všech zaměstnanců
 • evidence začátku a konce pracovní doby
 • evidence pracovních a služebních cest
 • zobrazení aktuálního měsíčního výkazu docházky
 • zobrazení individuálních docházkových dat zaměstnance
 • rozlišení pracovních činností
 • uživatelsky definovatelné schéma přerušení
 • GPS lokalizace záznamů s propojením Google Maps
 • jazyková mutace (česky, slovensky, anglicky)

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 212 241 670
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)