Certifikace budov

MOŽNOST CERTIFIKACE

CHYTRÁ BUDOVA

CERTIFIKACE BUDOV WELL®

Certifikační systém WELL jako první certifikace zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov vznikl na základě uvědomění si, že zdravé vnitřní protřídí snižuje významným způsobem náklady na zaměstnance a zároveň zvyšuje jejich produktivitu. Budování zdravého vnitřního prostředí se stává jednoznačně konkurenční výhodou.

Certifikace WELL sestavená odborníky a vědci je komplexním pohledem na zdravé vnitřní prostředí budov a jeho dopadu na člověka. První projekty certifikovaných budov WELL se začínají objevovat i v ČR. Jedná se o mezinárodní certifikační systém doplňující certifikační systémy LEED a BREEAM, které jsou zaměřeny na trvalou udržitelnost budov. WELL je s těmito systémy vzájemně kompatibilní, pouze je doplňuje. Je výsledkem nové formy trvalé udržitelnosti, která již kromě minimalizace dopadů budov na životní prostředí řeší i dopad budov na člověka – jeho zdraví i komfort. V budovách totiž trávíme 90 % svého času a budovy tak na nás mají zcela zásadní vliv.

Certifikace WELL řadí na první místo zdraví a spokojenost uživatelů budov. Bodování vnitřního prostředí budov, založené na lékařském výzkumu, je zaměřeno na 7 komplexních aspektů. WELL doplňuje certifikáty LEED a BREEAM, které se zaměřují především na udržitelnost budov, ale už méně na jejich uživatele. Kvalitní vnitřní prostředí zlepšuje produktivitu i zdraví zaměstnanců.

Certifikát WELL je prestižní inovací v oblasti zelených certifikací budov a je přesvědčivým dokladem o zdravém prostředí uvnitř budov.

WELL hodnotí 7 základních aspektů z oblasti vnitřního prostředí budov

 • Vzduch
 • Voda
 • Výživa
 • Světlo
 • Fitness
 • Komfort
 • Mysl
CHYTRÁ BUDOVA

CERTIFIKACE BUDOV PODLE STANDARDU BREEAM®

Zelená certifikace budov (BREEAM/LEED)

Trendem současného stavebnictví je trvale udržitelný rozvoj. Požadavky na moderní stavění nekončí energetickou úsporností, ale zahrnují také stránku sociální a environmentální. Důležité je vše, co má dopad na uživatele budovy i jeho okolí, proto se pečlivě zvažují použité suroviny i rizika při likvidaci stavby. Jednoduchým způsobem, jak dokázat, že stavba tyto moderní standardy splňuje, je některý z certifikátů, z nichž nejrozšířenější je právě BREEAM a LEED.

Certifikát BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je standard nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov. Hodnocení BREEAM se zabývá specifikací budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka, která jsou stanovena podle zavedených kritérií.

BREEAM hodnotí devět kategorií podle jejich vlivu na životní prostředí

 • Energie (energetická účinnost a důraz na zamezení plýtvání energií)
 • Zdraví a pohoda prostředí (denní osvětlení a možnost přirozeného větrání apod.)
 • Materiály (použití materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí)
 • Management (např. environmentální dopady výstavby)
 • Znečišťující látky (např. použití vhodného chladiva, emise sloučenin NOx
 • Využití půdy a ekologie (zmírnění dopadu na životní prostředí)
 • Doprava (dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy apod.)
 • Odpad (stavební odpady, využití recyklace apod.)
 • Voda (např. úsporné spotřebiče a opatření pro detekci úniku vody)
CHYTRÁ BUDOVA

CERTIFIKACE BUDOV PODLE STANDARDU LEED®

Certifikát LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. Jde o mezinárodně uznávanou značku kvality, která poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy tzv. zelených budov.

Certifikát LEED případně jeho odnože jako LEED EB:OM byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy (U.S. Green Building Council neboli USGBC). Poskytuje nezávislé ověření, že budova či komplex budov byl navrhnut a postaven za pomoci postupů a strategií cílených na dosažení vysokých požadavků v základních oblastech zdravého životního prostředí. Tím je myšleno např. udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Certifikace LEED se skládá z několika kategorií

 • Lokalita
 • Hospodaření s vodou
 • Energie a ovzduší
 • Materiály a zdroje
 • Kvalita vnitřního prostředí
 • Inovace
 • Místní priority
CHYTRÁ BUDOVA

CERTIFIKACE BUDOV SBTOOLCZ®

SBToolCZ je národní systém pro hodnocení komplexní kvality budov posuzující vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. V současnosti lze toto schéma použít pro certifikaci obytných a administrativních budov ve fázi návrhu a počátku provozu těchto staveb.

Systém SBToolCZ přispívá k tomu, aby budovy byly šetrné k životnímu prostředí, poskytovaly zdravé a kvalitní prostředí a v neposlední řadě, aby měly ekonomicky výhodný provoz. Metodika obsahuje sadu kritérií, která se na základě vlastností budovy a jeho okolí obodují, a v návaznosti na dosažené celkové skóre obdrží budova jeden za čtyř certifikátů (základní, bronzový, stříbrný a zlatý). SBToolCZ poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, který poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech v oblasti udržitelné výstavby.

Vyhodnocují se následující oblasti

 • Vliv budov na životní prostředí
 • Sociálně kulturní aspekty
 • Funkční a technická kvalita
 • Ekonomika a managment
 • Lokalita, ve které je budova postavena

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 212 241 670
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)