O nás

Poskytujeme služby v oblasti zabezpečení informačních technologií

Infinite Solution a.s. byla založena v roce 2017.  Firma čerpá z bohatých zkušeností, které rozšířila o inovativní přístup k moderním technologiím.

Jsme stabilní tým odborníků a specialistů, kteří čerpají dlouhodobé zkušenosti z prostředí nadnárodních korporací.

Naši specialisté poskytují komplexní dodávky a služby, podporují všechny fáze životního cyklu realizovaných řešení i následné servisní podpory.

Posláním naší společnosti je poskytování služeb v oblasti zabezpečení informačních technologií, systémové integrace, implementace bezpečnostních řešení a správy IT s vysokou přidanou hodnotou a dlouhodobou spokojeností našich zákazníků.

NAŠE HODNOTY A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Technologické záležitosti nechte na nás

Hlavním předmětem činnosti společnosti je montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Hlavní činnosti

 • Komplexní návrhy a realizace zabezpečení a automatizace
 • Správa IT (bezpečnost a síťová infrastruktura)
 • Systémové integrace
 • Implementace bezpečnostních řešení a správy IS
 • Projektové, koordinační a konzultační služby
 • Návrh a montáž systémů s jejich následným servisem vč. revizí
 • Tvorba projektových dokumentací
 • Odborné zaškolení uživatelů

Naše hodnoty

„Reagujeme flexibilně na individuální potřeby našich zákazníků. Základ našeho know-how tvoří schopní lidé a jejich znalosti, dovednosti, kompetence a odvaha, které efektivně propojujeme napříč všemi obory i našimi aktivitami s cílem přinášet kvalitativně lepší řešení a uspět.“

O NÁS

Při své činnosti se opíráme o základní hodnoty

 • ODVAHA

Víme, na co máme a jdeme za tím. Jsme rychlí a flexibilní. Nebojíme se přijmout a realizovat rozhodnutí, zavést změnu nebo i opustit neperspektivní rozhodnutí, avšak s cílem maximalizace užitku a minimalizace negativních dopadů. Jde o racionální neohroženost, sebedůvěru a umění zdravě riskovat.

 •  KOMPETENTNOST

Jsme odborně, kvalifikačně i osobnostně způsobilý tým. Naše rozhodování je založeno na zkušenostech a profesionalitě ve všech odvětvích a na všech úrovních řízení. Umíme propojit odborníky z různých oborů.

 • ODPOVĚDNOST

Chováme se zodpovědně, férově a transparentně v souladu s dobrými mravy a dobrou pověstí společností i lidí, kteří ji tvoří. Jsme odpovědní za svá rozhodnutí ve veškerých našich činnostech a přijímáme následky těchto rozhodnutí.

 • INOVACE

Rozvíjíme služby s kvalitativně lepšími parametry a s ohledem na specifika jednotlivých odvětví a potřeb zákazníků. Naším záměrem je přinášet konkurenceschopná řešení s přidanou hodnotou pro naše obchodní partnery s pozitivním dopadem na životní prostředí, občanskou společnost i ekonomiku.

Naše hlavní cíle

 • RESPEKT

Projevujeme respekt a důstojnost všem zaměstnancům a zákazníkům a uznáváme je na základě toho co dělají a kým jsou. S každým jednotlivcem jednáme jako se sobě rovným.

 • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je jedním z našich hlavních cílů. Jako společnost se chováme odpovědně a provádíme své činnosti tak, abychom chránili životní prostředí a dodržovali právní předpisy v této oblasti. Usilujeme o minimalizaci dopadu svých činností na životní prostředí a o trvale udržitelný rozvoj a optimalizaci využívání přírodních zdrojů. Aktivně vzděláváme zaměstnance v této oblasti a dodržujeme zákonné předpisy. Motivujeme všechny své zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků právních předpisů.

 • CERTIFIKACE

Mezinárodní organizace Ecovadis v prosinci 2021 hodnotila naši činnost v oblasti společensky zodpovědného podnikání (CSR). Celosvětově největší poskytovatel hodnocení udržitelnosti udělil spol. Infinite Solution a.s. bronzovou medaili.

Metodika EcoVadis pokrývá 21 kritérií ve čtyřech tématech z oblasti životního prostředí, dodržování lidských práv, etiky – spravedlivých obchodních praktik a udržitelného rozvoje. Výsledná analýza shrnuje naše silné a slabé stránky z pohledu našich zásad, aktivit a dosažených výsledků vypovídajících o naší udržitelnosti a postupů v oblasti sociální odpovědnosti. Metodika je založena na mezinárodních standardech CSR, včetně Global Reporting Initiative, the United Nations Global Compact a ISO 26000

 

Infinite Solution v číslech

250+
Soukromých rodinných domů a chat
15+
Obchodů a dalších komerčních prostor
5+
Let zkušeností v oboru

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 212 241 670
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)