VJEZDOVÝ SYSTÉM v SÚJCHBO, v.v.i.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

Realizace v roce 2018

Návrh řešení pro vjezdový systém v SÚJCHBO byl výzvou. Vzhledem k činnosti klienta bylo nutné implementovat systém s nejvyšším stupněm zabezpečení. Pro klienta jsme realizovali komplexní systém sestávající z CCTV LPR.

Prostřednictvím identifikace registračních značek vozidel ukládá systém přesné informace o subjektech, které vstupují do areálu vč. data, aktuálního času a fotografie. Stejný proces probíhá i při výjezdu z areálu. Tyto informace dokáže systém následně zpracovat a vyhodnotit.

 

National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection
Implementation in 2018

Designing a solution for an entry system at the NINCBP was a challenge. Due to the client’s field of operation, we needed to implement a system with the highest level of security. We implemented a complex system consisting of CCTV LPR for this client.

Through automatic number plate recognition, the system stores accurate information about entities that enter the premises, incl. the date, current time and a photograph. The process is the same for vehicles exiting the grounds. The system subsequently processes and evaluates this data.

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 724 230 258
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)