SMART CENTRUM v Hradci Králové

SMART CENTRUM v Hradci Králové

Realizace v roce 2019

Hradecké Smart centrum patří spolu s dispečinkem ve Vodárenské věži – Future Tower Kladno k nejnovějším chytrým dispečinkům v ČR. Řídicí středisko dohlíží na provoz vodárenské infrastruktury. Chytrá řešení distribuce vody umožňují kromě optimalizace zásobování obyvatel pitnou vodou například monitoring čistíren odpadních vod nebo optimalizaci spotřeby vody. Centrum také slouží pro krizové řízení v případech extrémních klimatických jevů či výpadku elektrické energie. Jednou z dalších rolí je chytrý povodňový informační systém, který je schopen v případě povodní identifikovat objekty, které mohou být povodní zasaženy, a díky tomu je schopen dispečer řídit potřebné záchranné operace efektivněji a rychleji.

Infinite Solution a.s. kompletně vybavila dispečink Smart centra HK vč. zobrazovací techniky, multimédií, zobrazovacího serveru a systému průmyslové televize – CCTV. Naši specialisté úspěšně integrovali software a zaškolili zaměstnance Smart centra k užívání dispečinku (SW i HW). Na Smart centru HK provádíme pravidelný preventivní servis a zajišťujeme jeho revize.

 

SMART CENTRE in Hradec Králové

Implementation in 2019

The Hradec Smart Centre and the control room in Future Tower Kladno are among the newest smart control rooms in the Czech Republic. This control centre supervises the operation of the water supply network. In addition to optimising the supply of drinking water for residents, smart solutions for water distribution also allow monitoring of wastewater treatment plants and the optimisation of water consumption. The centre is also in charge of crisis management in cases of extreme weather events or power outages, as well as a smart flood information system, which can identify structures that may be affected by a flood, allowing the dispatcher to manage the necessary rescue operations more efficiently and quickly.

Infinite Solution a.s. provided complete equipment for the control room of the Smart Centre in HK, incl. display technology, multimedia, display server and an industrial CCTV system. Our specialists successfully integrated the software and trained employees of the Smart Centre (SW and HW). We conduct regular maintenance and revisions at Smart Centre HK.

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 724 230 258
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)