Muzeum vodohospodářství v Hradci Králové

Muzeum vodohospodářství v Hradci Králové

Realizace 2019 – 2020

Realizovaná expozice kombinuje jedinečnou volbu audiovizuálních prvků, jejich ovládání, designu a interně vyvinuté softwarové integrace, což z ní činí jedinečné místo, kde má návštěvník možnost vše intenzivně vnímat a zároveň se učit nové věci.

První místnost se skládá ze tří platforem s různými druhy rostlin. Na statických osvětlených potiscích za rostlinami je vysvětleno, jak je voda distribuována v různých rostlinách. K dispozici jsou návštěvníkům tablety s interaktivní hrou, která je učí o různých vodních stavech nebo také geografii České republiky.

Celý prostor je ovládán prostřednictvím našich systémů, které zahrnují osvětlení, stínící techniku a multimediální obsah.

 

Water Management Museum in Hraden Králové

Implementation 2019 – 2020

This exhibition combines a unique selection of audiovisual elements and their control, design and internally developed software integration; this makes it a unique place that allows visitors to experience everything intensively while also learning new things.

The first room consists of three platforms with different types of plants. Static illuminated prints behind the plants explain how water is distributed in different plants. Visitors can also use tablets with an interactive game that teaches them about different water conditions and the geography of the Czech Republic.

The entire space is controlled through our systems, which include lighting, shading technology and multimedia content.

Nezávazná poptávka





  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 724 230 258
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)