MOVO

MOVO

Realizace v roce 2019 – 2020

V tomto projektu jsme uskutečnili rozsáhlou studii a na jejím základě navrhli a zrealizovali celkové zabezpečení objektů zákazníka. Následně jsme instalovali nadstavbový systém C4, který posloužil k integraci kamerového i zabezpečovacího systému do jedné platformy. Tento nadstavbový systém pak neustále monitoruje danou oblast a automaticky upozorňuje odpovědné osoby o narušení a dalších problémech.

 

MOVO
Implementations in the 2019 – 2020 period

In this project we conducted an extensive study that we used to design and implement a comprehensive property security system for our customer. We subsequently installed a supplementary C4 system to integrate the CCTV and security system into one platform. This supplementary system constantly monitors the chosen area and automatically notifies the responsible persons of any intrusions or other problems.

Další krok

V dalším kroku se pak nedílnou součástí instalace stala i automatická identifikace RZ vozidel, včetně ukládání dat.

Situace v dnešní době pak směřuje naše kroky k instalacím systémů pro automatické měření teploty osob.

 

The next step

In the next step, we added automatic number plate recognition, including data storage.

The current sutiation is also leading us to install systems for automatic body temperature measurement.

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 724 230 258
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)