Hercule a Hermes

Hercule a Hermes
Florentinum
Realizace: 2022/2023

V roce 2022 jsme modernizovali zasedací místnosti Hermes a Hercule.

Hermes

Zasedací místnost Hermes jsme vybavili 86″ profesionálním displejem Phillips a systémem Rally PlusPro lepší a snadnější prezentace jsme nainstalovali AV techniku v podobě profesionálních displejů s kamerami a reproduktory, které lze ovládat na dotykovém tabletu přes intuitivní rozhraní.

Hermes je zároveň kompletně vybaven komunikačním zařízením pro vzdálenou komunikaci a mine serverem pro vzdálený přístup.

Rezervace zasedacích místností je možná pomocí dotykových LCD panelů propojených s interním plánovacím systémem, díky čemuž je výrazně usnadněná organizace schůzek a harmonogram každé zasedací místnosti zvlášť.

Pro lepší obslužnost jsme do stolů a podlahy nainstalovali přípojná místa pro napájení a distribuci AV signálu, která jsou na první pohled skryta, ale také ihned k dispozici pro vás nebo pro vaše obchodní partnery.

Hercule 

Hned na to nám navazovala obdobná větší zasedací místnost Hercule, která byla dokončena v roce 2023.

Hercule funguje na stejných systémech jako Hermes.  Specifickou stránkou zasedací místnosti bylo přání zabudování profesionálního displeje o váze 100 kg a vymyšlení závěsného systému do sádrokartonu, což byla velká výzva i pro naše techniky.  Vše vyrobeno ručně na míru tak, aby systém zakryl veškeré kabelové vybavení a nebyla vidět jediná „krabička“ krom televizoru.

 

Hercule and Hermes
Florentinum

Implementation 2022/2023

In 2022, we modernised conference rooms Hermes and Hercule.

Hermes

We added an 86″ Phillips professional display and the Rally Plus system to conference room Hermes. For improved presentations, we installed AV technology in the form of professional displays with cameras and speakers that can be controlled via an intuitive interface on a touch screen tablet.

Hermes is also fully equipped with communication equipment for remote communication and a miniserver for remote access.

Conference rooms can be booked in LCD touch panels linked to the internal planning system, significantly facilitating the organization of meetings and a separate schedule for each conference room.

For better usability, we installed connection points for power supply and AV signal distribution, which are hidden away but also immediately available to you or your business partners.

Hercule 

Hermes was followed by the similar but bigger conference room Hercule, which was completed in 2023.

Hercule runs on the same systems as Hermes. The unique aspect of this conference room was the request for a professional display weighing 100 kg and a custom suspension system in plasterboard, which was a big challenge even for our technicians. Everything was custom-made by hand to make sure the system covers all the cabling and not a single „box“ is visible except for the TV.

Fotogalerie Hermes

 

 

Fotogalerie Hercule