GREEN TABLE

Green Table

Praha – Florentinum
Realizace 2022-2023

Projekt vlajkové lodi udržitelnosti v Evropě, která se zrodila z vize minimálního odpadu, nízkých energetických nákladů a recyklace materiálu. Od začátku až do konce bylo vše navrženo s pozitivním dopadem na životní prostředí. Díky využití mezinárodního know-how se zde využívá třeba recyklace odpadní vody, výroba vlastních surovin v hydroponických pěstírnách a život nové permakultury v jinak sterilní Desfourské zahradě.

V rámci projektu jsme instalovali nová přípojná místa a kabelovou infrastrukturu s konektivitou do režie. Prostory jsme vybavili uživatelsky přívětivým inteligentním systémem. Intenzitu osvětlení, vnitřní teplotu, stínění, AV techniku či rezervace lze spravovat přes aplikaci.

Objekt jsme zabezpečili EZS, přístupovým a kamerovým systémem.

V objektu jsme také instalovali centrální systém, který přijímá veškeré informace o stavu techniky. Centrální systém je nastaven na automatický režim a není potřeba zásahu uživatele v jednotlivých prostorech.

Green Table

Praha – Florentinum
Implementation 2022-2023

This is a project of the flagship of sustainability in Europe, born from a vision of minimal waste, low energy costs and recycling of materials. Everything was designed with a positive impact on the environment from start to finish. Wastewater recycling, the production of raw materials in hydroponic systems and the life of a new permaculture in the otherwise sterile Desfour Garden were all made possible by international know-how.

We installed new connection points and cable infrastructure with overhead connectivity. We equipped the spaces with a user-friendly smart system. Lighting intensity, indoor temperature, shading, AV technology and reservations can be managed in the app.

We secured the building with an electronic security system, an access system and a CCTV system.

We also installed a central system that receives all information about the condition of equipment. The central system is set to automatic mode with no need for user intervention in the rooms.

https://youtu.be/dYpTBy2iwMA

 

Fotogalerie Green Table