FUTURE TOWER v Kladně

Smart Control Tower 

Realizace 2019 – 2020

Bývalá vodárenská věž poskytla prostor pro umístění vodárenského dispečinku a ostatních kontrolních prvků celé krajské vodárenské sítě a získala titul Stavba roku 2020.

V tomto jedinečném projektu jsme se podíleli na zabezpečovacím systému, systému kontroly vstupu, kamerovém systému a multimediálním a chytrém ovládání. Vybudovali jsem dispečink kybernetické bezpečnosti. Součástí projektu byla instalace chytrého ovládání osvětlení, stínění a prezentační techniky. V neposlední řadě jsme prováděli integraci systémů a hlasového ovládání v českém jazyce.

Spolupracovali jsem při vzniku ojedinělé interaktivní instalace, která zavádí nekonvenční způsob komunikace člověk-technologie. Jedná se o systém samohybných obrazovek, které jsou schopné reagovat na přítomnost člověka a jeho hlasu.

 

Future Tower in Kladno – Smart Control Tower 

Implementation 2019 – 2020

The former water tower was used to build a water supply control room and other control elements for the whole regional water network, and it was named Building of the Year 2020.

In this unique project, we participated in creating the security system, access control system, CCTV system, and multimedia and smart control. We built a cybersecurity control room. The project also included the installation of smart control of lighting, shading and presentation technology. Finally, we integrated the systems and Czech voice control.

We worked together to create a unique interactive installation that introduces an unconventional method of communication between humans and technology through a system of self-moving screens that react to the presence of a person and his voice.

 

Nezávazná poptávka

  Potřebuji to hnedNespěchám na to

  Souhlasím se zpracování osobních údajů

  Uvažujete nad pořízením
  našich služeb do vašeho
  domova nebo budovy?

  Ozvěte se
  +420 724 230 258
  (Po. - Pá. 8 - 16 h)