EPS je soubor zařízení k vyhodnocování požární situace v objektu. Slouží k včasné detekci požáru a také zalarmování záchranných složek 24 hodin denně. Díky tomu zabrání mnohamilionovým škodám a zachrání mnoho lidských životů.

Základní jednotkou je ústředna, která může obsluhovat různé množství zařízení neboli hlásičů a detektorů. Systém pomocí detektorů opticky nebo akusticky signalizuje ohnisko a následně usnadní nebo provede protipožární zásah. Informaci o poplachu, stejně jako u systému EZS může ohlásit na hasičský záchranný sbor nebo na Váš telefon.