Novinka – ATEAS 5.0.4

umožňuje nově např. automatickou detekci dopravní zácpy.

[Video 5.0.4] Automatická detekce dopravní zácpy

[Video 5.0.3] Detekce uvíznutí vozidla na přejezdu

Nové AI analytické funkce: V oblasti detekce osob je možné nové funkce použít k automatické detekci podezřelého shluku osob nebo např. k ochraně a detekci narušení bezpečnostních zón pro zajištění soukromí osob. Součástí verze je i významně vylepšená tvorba a úpravy zón.

Centralizace metadat a poplachů: Centralizace RZ vozidel ze všech kamerových serverů bude nyní rozšířena na kompletní metadatovou centralizaci všech kamerových serverů, metadata tak mohou být vyhledávána přes veškeré servery. Dále bude k dispozici též možnost centralizace deníku poplachů se systémy v režimu ATEAS Interlogin.

Nový systém PMA: Nový systém ATEAS PMA nyní významně zvýhodňuje pravidelně aktualizující zákazníky. Od verze ATEAS 5.1 bude v létě 2020 následně také převeden stávající systém kreditů na PMA a to přepočtem 1 kredit za půl roku PMA. Namísto 3 kreditů s nákupem nové ATEAS licence bude mít každý zákazník automaticky aktivováno dvouleté PMA v ceně licence!

Seznam všech změn ve verzi 5.0.4:

– Aktualizovaná a optimalizovaná neuronová síť pro aktuální verzi.

– Významně vylepšená kresba a editace zón v nastavení analýzy.

– Možnost editace pomocí jednotlivých bodů zón.

– Možnost tvorby lomených čar pro detekci překročení nebo počítání.

– Nové AI událostní zdroje reagující na počet objektů vybraných typů.

– Lze aplikovat na detekci hustoty provozu nebo detekci skupin osob.

– Možnost vytváření až kvartálních grafů.

– Možnost přesného časového určení pro tvorbu grafu.

– Volitelná plná metadatová centralizace na administračním serveru.

– Možnost metadatového vyhledávání přes vybrané či všechny servery systému.

– Abecední třídění systémů připojených přes funkci Interlogin.

– Integrace událostí z Interlogin systémů do deníku událostí.

– Možnost filtrování deníku událostí přímo při psaní.

– Neomezené časové výběry v deníku událostí.

– Možnost zrušit zámek pro pouze jednu kameru v pohledu.

– Možnost nastavení analýzy přímo z dohledového okna uživatelem.

– Nové kamerové oprávnění pro nastavení analýzy uživatelem.

– Android klient může vymazat historii přihlášení.

– Android klient může aktivovat přísvit při vysílání videa.

– Android klient má nyní opravenu funkci video notifikací pro nové verze OS.

– Android klient při swipe gestu respektuje offset pro detail po výběru z pohledu.

– Úpravy designu klienta vč. základní ikonografie.