ATEAS 5.0.2 – nové technologie.

Umělá inteligence v ATEASu: Technologie umělé inteligence prokazují svou využitelnost v oblasti analýzy videa. ATEAS se bude počínaje tímto upgrade postupně rozšiřovat o funkce založené na neuronových sítích od analýzy a rozpoznávání typů objektů až po forenzní analýzu a vyhledávání v záznamu na základě metadat poskytovaných umělou inteligencí.
Detekce objektů pomocí AI: První z funkcí řešenou již za pomocí AI v podobě neuronové sítě spuštěné na GPU je detekce a rozpoznávání základních objektů jako je osoba, auto či autobus. Funkce dovoluje vytvořit zóny v obraze a propojit detekci objektu s událostním řízením v systému (ochrana perimetru atd.). Funkce je dostupná v edicích PROFESSIONAL a UNLIMITED.
Android a více videostěn: ATEAS již podporuje zapojení Android TV a displejů jako videodohledových stanic do systému. Nyní je možné tato zařízení ovládat vzdáleně jako součást video stěny v kombinaci s běžnými PC monitory. Verze 5.0.2 dále umožňuje vytvořit libovolné množství oddělených video stěn s automatickým přepínáním.
Mnoho vylepšení: Aktualizace dále přináší celou řadu vylepšení v mnoha oblastech od plynulého přechodu mezi 360-stupňovým a korigovaným obrazem, nové možnosti exportu do MP4, ovládání mapy a mapové legendy, vyhledávání externích událostí, plánovaných změn prostorů na klientských stanicích až po blokování RZ na jiných kamerách (zabránění zpětné detekce).

Seznam všech změn ve verzi 5.0.2:

– První neuronová síť v ATEASu s rozpoznáváním základních druhů objektů.

– První AI analytická funkce detekce narušení zóny daným typem objektu.

– Možnost natrénování a přímé integrace zákaznické neuronové sítě.

– Možnost tvorby více pojmenovaných oddělených video stěn v systému.

– Autonomní serverem řízené automatické režimy video stěn.

– Android zařízení (televize či displeje) součástí video stěn.

– Nové APK pro Android displeje bez schopnosti emulace TV.

– Nový plynulý režim korekce obrazu kamer s obrazem 360 stupňů.

– Automatizace spouštění prostorů na stanici dle času a periody.

– Blokování detekované RZ na ostatních kamerách (obousměrné vjezdy).

– Externí události mohou mít doplněnu zprávu či přiřazen dokument.

– Editační režim legendy pro změnu názvů, pořadí a zařazení mapových vrstev.

– Funkce vyhledávání v mapě pro všechny lokalizované prvky.

– Nový MP4 kontejner pro export videa.

– Přidávání a editace textů pro rychlé řešení událostí.

– Aplikace offsetů pro záznam na prohledávání metadat.

– Externí události integrované do metadatového vyhledávání.

– Možnost aktivace funkce mluvení do kamery klávesou.

– Varování při záměně licenčního klíče za aktivační.

– Doplněny verze TLS protokolu až do 1.3 pro komunikaci s kamerou.